Junta Directiva

SRCV

Presidenta
Dra. Asunción Torregrosa Andrés
Hospital Universitari i Politècnic La Fe, València

Vicepresident en funcions
Dr. Carlos Muñoz Núñez
Hospital Universitari i Politècnic La Fe, València

Secretaria
Dra. Isabel Elía Martínez
Hospital Universitari i Politècnic La Fe, València

Tresorer
Dr. Luis Concepción Aramendia
Hospital General Universitari, Alacant

Vocal 1
Dra. Elsa Alonso Muñoz
Hospital Arnau de Vilanova, València

Vocal 2
Dr. Alexandre Pérez Girbés
Hospital Universitari i Politècnic La Fe, València

Vocal 3
Dra. Diana Veiga Canuto
Hospital Universitari i Politècnic La Fe, València

Contacta con la SRCV